vedtægter

Vedtægter. I FormålMøllevej er en ØksekasterKlub med naturen i højsædet II HjemstedMøllevej har hjemsted på : Møllevej 2, felsted 6200aabenraa, Danmark III MedlemmerDer kan optages medlemmer fra hele landet.Nyt medlem skal anbefales af eksisterende medlem.Der er A & B medlem.A medlem er aktiv i klubben, B medlem er passivmedlem.Det er kun A medlemmer som har stemmeret ved denårlige General forsamlingA medlem skal senest efter 3 mdr medlemskab fremvisegyldig blankvåbentilladelse. ( Kun hvis medlem skal kastemed økse over 12 cm skær)

  • IV EkklusionEksklusion træffes af bestyrelsen.Man kan blive ekskluderet hvis ens opførsel/ karakterikke stemmer ovenens med "Møllevej`s" værdier. VKontingentDet koster 75 kr pr måned for A medlemB medlem betaler 250 kr årligtSoldater med veterankort betaler halv prisVed ikke indbetalt kontingent i 3 mdr bortfaldermedlemskab. VIGeneralforsamlingAfholdes 1 gang årligt. VII BestyrelseI bestyrelsen sidder der en formand og en kasser.Benævnes: 1.kaster & møntmesterDe vælges for et år ad gangen VIII ØkonomiRegnskabet bliver fremlagt på den årligegeneralforsamling. Regnskabet skal også godkendes pågeneralforsamlingen.Regnskabsåret følger kalenderåret.Formand og kasser har tegningsret for "Møllevej".
  • IX VedtægtsændringerVedtægter kan ændres på den årlige generalforsamling.Alle ændringer kræver flertal af stemmer.Frist for indlevering af ændringer er 30 dage. XOpløsning af "Møllevej"Kan kun ske ved stifters død, eller ved et stemmeflertal påden årlige generalforsamling.Indestående værdier tilfalder lokalsporten i Felsted.
  • © 2017 AURASIGN. Kongens Nytorv 34, 1050 København K, Danmark
    Drevet af Webnode
    Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang